Skovbrug

 
 
Hjortholm Skove består af 96 ha fredskov fordelt på 6 skovparter, som i størrelse spænder fra 1,7 ha til 55,4 ha. Den største er Eskebjerg Have, som har 500 meter kystlinje.
 
Jordbunden er de fleste steder kraftig lermuldet og egner sig bedst til løvskovsdyrkning. Træartsfordelingen er 50% bøg, 17% eg, 18% andet løvtræ og 15% gran.
 
Henvendelse vedrørende savværkseffekter m.m.:
Skovfoged Rune Bukkehave. Tlf. 22793307.

Brændesalg

Det er muligt at købe brænde af god kvalitet. Priserne varierer afhængig af mængde og tilgængelighed og er angivet per skovrummeter.
 
Selvskovning   
Bøg 190,- til 240,- kr.  inkl. moms
Ask 170,- til 220,- kr.  inkl. moms
Andre løvtræer 125,- til 200,- kr.  inkl. moms
Gran 100,- til 150,- kr.  inkl. moms
Afhentet ved vej  
Brænde i stakke 300,- til 400,- kr. inkl. moms
 
Henvendelse vedrørende køb af brænde:
Godskontoret tlf. 62 57 13 31 eller 20 47 13 31
 
 
Hjortholm Gods  | hal@hjortholmgods.dk