Historie

I slutningen af 1400-tallet fandtes i Fodslette en mindre landsbyhovedgård, som Melchior Hvas omkring år 1600 udflyttede til et område med kystskove øst for landsbyen.

Med udflytningen blev navnet ændret fra Fodslettegaard til Hjortholm.

Historie

1500 - 1608 Slægten Hvas, første kendte ejer er Markvard Hvas hvis familie stammede fra Ormstrup i Jylland.
1608 - 1638 Slægten Gaas.
1638 - 1744 Slægten Kaas efter giftemål med Kirsten Gaas. Niels Kaas opfører Kavalerfløjen i 1677.
1662

Første opgivelse i jordebogen af hartkorn:
Hovedgården med Leggebøllegård       76 tdr. htk.
Bøndergods                                     215 tdr. htk.

1744 - 1754 Niels Rasmussen
1754 - 1782 Slægten Krag.
1782 - 1822 Christen Madsen, som opfører hovedbygningen 1789.
1823 - 1896 Slægten Hastrup. Julianus Hastrup opfører tørreriladen 1838.
1896 - 1916 Christian lensgreve Ahlefeldt-Laurvig.
1916 - 1928 Hans Benedict greve Ahlefeldt-Laurvig.
1928 - 1932 Jacob de Neergaard.
1932 - 1972 Christian Carl greve Ahlefeldt-Laurvig.
1972
 
2023

Hans Benedict greve Ahlefeldt-Laurvig.

Christian Axel greve Ahlefeldt-Laurvig.

Hjortholm Gods  | hal@hjortholmgods.dk