Landbrug

Landbruget består af Hjortholm avlsgård og Frederiksberg med et samlet areal på 511 ha ager og 18 ha eng, samt 114 ha i forpagtning. Endvidere udgør naturarealer, remisser, vand, veje, huse og gårdspladser samt strand i alt 66 ha.

Hjortholms landbrugsjorde er beliggende i den syd/østlige ende af øen, med udsigt over Langelandsbæltet og er præget af milde vintre og lave mængder nedbør. Kystklimaet egner sig godt til frøavl.

Markerne er overvejende flade, men er flere steder begunstiget af de karakteristiske hattebakker, som findes på Sydlangeland.

Arealerne drives konventionelt med pløjning/dybdeharvning og det meste halm nedmulles. 

Markplan for 2024:      

                                        Vinterhvede            176 ha

                                        Vårbyg                    174 ha

                                        Vinterraps                98 ha

                                        Hvidkløver                22 ha

                                        Spinat                       36 ha

                                        Brak                          46 ha

                      Økologisk  Vinterraps                51 ha                      

                      Økologisk  Hestebønne              39 ha                                                                    

 

                                  ------oooooOOOOOOooooo------
 
 
 
 
Hjortholm Gods  | hal@hjortholmgods.dk