Landbrug

Landbruget består af Hjortholm avlsgård og Frederiksberg med et samlet areal på 487 ha ager og 18 ha eng. Endvidere udgør naturarealer, remisser, vand, veje, huse og gårdspladser samt strand i alt 66 ha.

Hjortholms landbrugsjorde er beliggende i den syd/østlige ende af øen, med udsigt over Langelandsbæltet og er præget af milde vintre og lave mængder nedbør. Kystklimaet egner sig godt til frøavl.

Markerne er overvejende flade, men er flere steder begunstiget af de karakteristiske hattebakker, som findes på Sydlangeland.

Arealerne drives konventionelt med pløjning/dybdeharvning og det meste halm nedmulles. 

Markplan for 2021:      

                                        Vinterhvede            146 ha

                                        Vårbyg                    103 ha

                                        Vinterraps                71 ha

                                        Rødsvingel              113 ha

                                        Hvidkløver                32 ha

                                        Spinat                       22 ha

                         

Kontakt:                                                                   

Driftsleder Christian Ahlefeldt-Laurvig. Tlf. 61374207.

                                  ------oooooOOOOOOooooo------
 

I 2016 er der modtaget tilskud til Autostyring af pesticiddosering.
I 2017 er der modtaget tilskud til Autostyring af flydende gødning.

Link til EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: www.ec.europa.eu

Projektet er støttet af:
 
 
Hjortholm Gods  | hal@hjortholmgods.dk