Landbrug

Landbruget består af Hjortholm avlsgård og Frederiksberg med et samlet areal på 511 ha ager og 18 ha eng, samt 9 ha i forpagtning. Endvidere udgør naturarealer, remisser, vand, veje, huse og gårdspladser samt strand i alt 66 ha.

Hjortholms landbrugsjorde er beliggende i den syd/østlige ende af øen, med udsigt over Langelandsbæltet og er præget af milde vintre og lave mængder nedbør. Kystklimaet egner sig godt til frøavl.

Markerne er overvejende flade, men er flere steder begunstiget af de karakteristiske hattebakker, som findes på Sydlangeland.

Arealerne drives konventionelt med pløjning/dybdeharvning og det meste halm nedmulles. 

Markplan for 2023:      

                                        Vinterhvede            172 ha

                                        Vårbyg                    156 ha

                                        Vinterraps                51 ha

                                        Rødsvingel               61 ha

                                        Hvidkløver                34 ha

                                        Spinat                       33 ha

Derudover drives 100 ha økologisk landbrug for Cal - Øko.                         

Kontakt:                                                                   

Christian Ahlefeldt-Laurvig. Tlf. 61374207.

                                  ------oooooOOOOOOooooo------
 
 
 
 
Hjortholm Gods  | hal@hjortholmgods.dk