Landbrug

Landbruget består af Hjortholm avlsgård og Frederiksberg med et samlet areal på 487 ha ager og 18 ha eng, samt 9 ha i forpagtning. Endvidere udgør naturarealer, remisser, vand, veje, huse og gårdspladser samt strand i alt 66 ha.

Hjortholms landbrugsjorde er beliggende i den syd/østlige ende af øen, med udsigt over Langelandsbæltet og er præget af milde vintre og lave mængder nedbør. Kystklimaet egner sig godt til frøavl.

Markerne er overvejende flade, men er flere steder begunstiget af de karakteristiske hattebakker, som findes på Sydlangeland.

Arealerne drives konventionelt med pløjning/dybdeharvning og det meste halm nedmulles. 

Markplan for 2022:      

                                        Vinterhvede            117 ha

                                        Vårbyg                    135 ha

                                        Vinterraps                60 ha

                                        Rødsvingel              146 ha

                                        Hvidkløver                13 ha

                                        Spinat                       23 ha

Derudover drives små 100 ha økologisk landbrug for Cal - Øko.                         

Kontakt:                                                                   

Driftsleder Christian Ahlefeldt-Laurvig. Tlf. 61374207.

                                  ------oooooOOOOOOooooo------
 
 
 
 
Hjortholm Gods  | hal@hjortholmgods.dk