Landbrug

Landbruget består af Hjortholm avlsgård og Frederiksberg med et samlet areal på 476 ha ager og 17 ha eng. Endvidere udgør naturarealer, remisser, vand, veje, huse og gårdspladser samt strand i alt 65 ha.

Hjortholms landbrugsjorde er beliggende i den syd/østlige ende af øen, med udsigt over Langelandsbæltet og er præget af milde vintre og lave mængder nedbør. Kystklimaet egner sig godt til frøavl.

Markerne er overvejende flade, men er flere steder begunstiget af de karakteristiske hattebakker, som findes på Sydlangeland.

Arealerne drives traditionelt med pløjning og et sædskifte der består af hvede, byg, raps, rødsvingel og ærter.

Markplan for 2017:      

                                        Vinterhvede          154 ha

                                        Vårbyg                   135 ha

                                        Vinterraps                41 ha

                                        Rødsvingel             113 ha

Kontakt:                          Ærter                        33 ha


Driftsleder Hans Olav Jensen. Tlf. 21223449/62571336

                                  ------oooooOOOOOOooooo------
 

I 2016 er der modtaget tilskud til Autostyring af pesticiddosering.

Link til EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: www.ec.europa.eu

Projektet er støttet af:
 
 
Hjortholm Gods  | hal@hjortholmgods.dk