Jagten på Hjortholm Gods

 
Det blidt kuperede og varierende landskab omkring Hjortholm udgør et spændende revir, som giver vildtet gunstige vilkår.

Familien prioriterer jagten højt og tilstræber, at den drives på et bæredygtigt grundlag.

I sæson 2015/2016 kan der tilbydes andetræk, buejagt og drivjagt på dåvildt.

Overnatning og forplejning kan arrangeres i forbindelse med jagtdagene.

Hjortholm Gods  | hal@hjortholmgods.dk